Category Archives: News in Syriac

ܒܣܝܩܘܡ 18 ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ 2019

ܒܣܝܩܘܡ 18 ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ 2019܆ ܩܪܒ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܠܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ [...]